Reguliere zorg weer beschikbaar

Op 1 mei j.l. is door het RIVM en VWS ‘groen licht’ gegeven om de reguliere zorg – onder strikte voorwaarden – te hervatten. Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM is er door de beroepsvereniging (NVvP) een stappenplan gemaakt. In dit stappenplan staan de voorwaarden onder welke de zorg plaats kan vinden. De afgelopen weken heb ik alleen de medisch noodzakelijke zorg mogen verlenen bij mensen waar een medische indicatie was en de noodzaak hoog was. Nu is gebleken dat de uitstel van de niet gegeven zorg kan leiden tot toename van complexiteit en gezondheidsschade bij patiënten.

DE PRAKTIJK IS DAN OOK VANAF MAANDAG 4 MEI WEER OPEN VOOR DE REGULIERE ZORG.

In de praktijk hanteerde ik altijd al zeer hoge hygiëne- en infectiepreventieregels. Toch zet ik daarin – mede op advies van het RIVM – nog een extra stap. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen:
  • Bij binnenkomst kunt u uw handen zelf desinfecteren. Raak zo min mogelijk deurkrukken, object en oppervlakken aan kom als het mogelijk is alleen, mocht u toch begeleiding nodig hebben dan wordt die gevraagd in de wachtruimte plaats te nemen, dit om in de praktijk de ruimte te houden voor de 1.5 meter afstand.

  • Ik zal ten alle tijden een mondneuskapje en een beschermbril of gezichtsscherm dragen.

  • Bij een voetbehandeling zal ik een plexiglas scherm tussen u en mij inzetten en draag ik een plastic schort en handschoenen.

  • De praktijkruimte en wachtruimte worden na elke patiënt schoongemaakt. Graag het toilet niet gebruiken alleen bij uiterste nood.

  • Mocht u toch met de symptomen bij de praktijk komen dan kan het na beoordeling zijn dat de afspraak verzet wordt, dit voor uw veiligheid en die van de volgende patiënten.

Volgens de richtlijn moet ik benadrukken dat de reguliere zorg alleen wordt hervat voor patiënten die niet aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Personen (of diens gezinsleden) die bewezen coronapatiënt zijn of symptomen van het coronavirus vertonen. Hierbij denken wij aan verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of koorts.

  • Personen die korter dan 2 weken genezen zijn van het corona-virus.

  • Personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling verblijven of mensen die in een verpleeghuis wonen. Deze personen wordt gevraagd om zich alleen voor medisch noodzakelijke zorg telefonisch te melden bij de praktijk.

Wat gaat er nu gebeuren? Heeft u binnenkort een afspraak? Dan gaat deze gewoon door mits u last heeft van bovenstaande symptomen, neem dan contact met mij op. Bent u bang om te komen? Bespreek uw zorgen gerust met mij of met uw huisarts. Ik verzoek u om bij voorkeur alleen naar de praktijk te komen (of maximaal 1 begeleider). Kom niet veel te vroeg, maar ook zeker niet te laat bij de afspraak.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijk er naar uit u binnenkort weer in mijn praktijk te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,   Marlous Baselmans